Oskarshamns kommun övar

KKÖ 17

Oskarshamns kommun är en av deltagarna i årets stora kärnkraftsövning i Kalmar län. 30 aktörer deltar, allt från kommuner och regionala och nationella myndigheter, till företag med uppgifter inom kärnenergiberedskapen. Övningen arrangeras av Länsstyrelsen i Kalmar län och är den största samverkansövningen på sex år.

Kärnkraftsövningen, som går under namnet KKÖ17, pågår den 28–29 november och testar länets beredskap för en kärnteknisk olycka. Händelseförloppet i olyckan drivs av det så kallade motspelet som dirigerar övningen från en lokal i Kalmar. Motspelet består av medarbetare från de övande aktörerna och studenter från Linnéuniversitetets journalistikprogram, sammanlagt runt 150 personer. Motspelet styrs av ett detaljerat övningsmanus som beskriver skeendet steg för steg.

För medarbetare som deltar i övningen kommer det vara allt annat än en vanlig dag på jobbet. Utifrån kommer det knappt att märkas alls. Det mesta som har med övningen att göra tar plats i kommunens krisledningslokaler och i digitala kanaler särskilt skapade för övningen. Du som invånare eller användare av kommunens service kommer alltså inte att påverkas av att våra medarbetare övar.

En övning av den här storleken tar tid att planera och är ett viktigt verktyg för att förbereda länet och aktörerna på att hantera en kris. Syftet är att pröva och utveckla länets beredskap för en kärnteknisk olycka, i just denna övning med särskilt fokus på ledning och samordning samt utrymning. Planeringen inför KKÖ17 har pågått i nästan två år och har involverat alla aktörer som ska delta.

Förutom simuleringsövningen 28–29 november övar Oskarshamns kommun också utrymning den 12 december.

Mer information om krisberedskap och KKÖ17 finns på Länsstyrelsen i Kalmars hemsida.