Oskarshamns kommun växer

Hjärta målat på en mur

När SCB sammanställt siffrorna står det klart att det pekar uppåt för Oskarshamns kommun, som ökade befolkningen med totalt 174 personer under 2019. Vi var vid årets slut 27 102 invånare i Oskarshamns kommun.

– En bidragande orsak till denna positiva utveckling är förmodligen att bostadsbyggandet har kommit igång i kommunen, vi har fler attraktiva

bostäder helt enkelt, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande.

2019 var födelseöverskottet, hur många fler som fötts än som dött, +51. Motsvarande siffra för 2018 var -21. Även inrikes flyttningsöverskott,

alltså skillnaden mellan antal in- och utflyttningar inom Sverige, visar en positiv trend och landade på -20 jämfört med -147 för 2018.

Oskarshamns kommun noterade vid årets slut en befolkning om 27 102 invånare.

– Det är glädjande att vi kommer närmre vårt mål om att bli 30 000 invånare 2030. Fler invånare ger mer inkomster och möjligheter för kommunen att satsa på kärnverksamhet, men också utveckling på andra plan. Vi behöver arbeta med alla områden för att kunna vara en attraktiv kommun som fortsätter att växa, säger Andreas Erlandsson.