Oskarshamns Musikskola erbjuder gratis kurser i dans, teater, film och digitalt musikskapande

Affisch med infpo om vilka kurser musikskolan erbjuder.

Nu har Oskarshamns Musikskola många spännande kurser på gång. Förutom deras vanliga musikkurser som fiol, trumpet, gitarr, sång, piano med mera kan Musikskolan till våren erbjuda ett antal gratis kurser i dans, teater, film och digitalt musikskapande. Detta har möjliggjorts med pengar från Statens Kulturråd som skolan fått för att på försök utöka verksamheten med nya konstuttryck och kurser. Mer information och anmälan finns på www.oskarshamnsmusikskola.se