Oskarshamns nya platsvarumärke är klart

En flicka håller en jordklot i handen. Texten över bilden: Dåtid, nutid, framtid. Bilden illustrerar första sidan av Oskrshamns platsvarumärkes manual.

Hur marknadsför vi platsen Oskarshamn? Vår framtida tillväxt är beroende av att Oskarshamn är en attraktiv plats i den omfattande konkurrens som finns i landet. Våra företag behöver tillgång till talanger att rekrytera, butikerna behöver kunder och kommunen behöver ett bra skatteunderlag. Ökade intäkter till näringsliv och kommun gör att vi kan behålla och utveckla vitala servicefunktioner som skola, infrastruktur, vård och handel.

Brandbooken

Platsmarknadsföring handlar till stor del om att attrahera invånare, besökare och investeringar till en plats. Därför har Attraktiva Oskarshamn, tillsammans med Oskarshamns kommun skapat en gemensam varumärkesplattform för marknadsföring av platsen Oskarshamn. En gemensam Brandbook laddad med värden förankrade i vår historia, vår del i Småland, våra unika förutsättningar och vår vision att skapa en tydligare bild av vårt Oskarshamn.

Frí att använda

Platsens varumärke ägs och kan användas av oss alla som bor och verkar i Oskarshamn. Brandbooken innehåller grafiska element, bilder, logotyper samt texter som beskriver näringsliv, leva och bo och besöksnäringen. Var med och marknadsför er tillsammans med platsen Oskarshamn. Tillsammans är vi alla platsutvecklare av Oskarshamn!

Här kan du ladda ned hela brandbooken.

Giveaways

Ett litet sortiment av giveaways och presentpaket i olika prisklasser har också tagits fram. Vill du lägga till din egen företagslogga på produkterna så går det bra.

Till beställning av giveaways.

Mer information om brandbooken

Har du frågor om hur du kan använda materialet kan du kontakta Attraktiva Oskarshamn, info@oskarshamn.com