Till dig som är markägare längs Ostkustleden

Bild från Ostkustleden, en äng med ett staket och en trätrappa över staketet.

Vi vill utveckla Ostkustleden! Du som markägare är viktig för oss i detta arbete, din kunskap och erfarenhet är värdefull.

Just nu pågår det ett arbete med att skriva en ansökan om medel från Leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens hembygd. Pengarna vill vi använda till att skapa en hållbar, trygg och tillgänglig led.

Arbetet med ansökan leds av Anna Kinch, informationssamordnare, och Bodil Liedberg Jönsson, chef strategiska utvecklingsprojekt. Vårt mål är att kunna skicka in ansökan i slutet av sommaren. Ett utkast finns färdigt.

Du är viktig i arbetet!

Vi vill arbeta tillsammans med dig som markägare. Vi är måna om att du känner dig delaktig och informerad.Tillsammans kan vi se vilka möjligheter som finns, ta till vara på din kunskap och hitta samarbeten inför kommande arbete med leden. 

Vill du ta del av utkastet till ansökan och få möjlighet att påverka innehållet är du välkommen att höra av dig till oss. Det finns också en mejlgrupp för markägare där du får löpande information om ansökan och projektet. Anmäl dig till den genom att mejla Anna Kinch, kontaktuppgifter finns nedan. 

För dig som markägare håller vi också ett möte. Välkommen måndag den 17 juni klockan 18.30 till Nova (Varvsgatan 15). Parkering finns på gården.

Kontakt

Anna Kinch, informationssamordnare
Telefon: 0491–76 42 78
anna.kinch@oskarshamn.se