Otjänligt vatten i Solstadström och Blankaholm

Vattenkran i kök.

En kemisk provtagning visar på otjänligt vatten i Solstadström och Blankaholm.

Koka inte vattnet. Allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning måste hämtas från vattentankarna med rent dricksvatten.

Solstadström och Blankaholm får sitt vatten från Västervik Miljö & Energi, läs mer på deras webbplats.