Övning i kommunen

Två poliser leder två barn.

På tisdag 12 december fortsätter länets stora övning KKÖ17 med en fältövning i Oskarshamns kommun. Nu över vi utrymning och du kommer se uniformerade poliser på flera platser: Figeholm, Fårbo, Misterhult samt i området vid Kustbevakningens lokaler i Oskarshamn. 

Den regionala kärnkraftsövningen, KKÖ17, inleddes i slutet av november med en stor simuleringsövning som engagerade över tusen övande personer. I nästa steg genomförs en fältövning som praktiskt övar beredskapen för att utrymma och flytta människor från inre beredskapszonen vid kärnkraftverket till en utrymningsplats i Oskarshamn. Fältövningen omfattar runt 175 personer, övande, skådespelare och övningsledning.

En mobil utrymningsplats kommer att aktiveras och monteras i Kustbevakningens lokaler. Utrymningsplatsen ska ta emot utrymda människor samt söka av och sanera den som befaras ha blivit radioaktivt nedsmutsad efter en kärnteknisk olycka.

Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar övningen och deltar gör Trafikverket och Försvarsmakten, Oskarshamns kommun med bildningsförvaltning, socialförvaltning och räddningstjänst, polisen som har hand om utrymning, Nybro och Högsbys räddningstjänst deltar på uppdrag av länsstyrelsen samt Landstinget i Kalmar län med personal som sköter sanering samt genom KLT.