Parkeringsskiva från 1 juli

P-skiva Oskarshamns kommun

Nu får vi avgiftsfri parkering i Oskarshamn centrum!

Från och med 1 juli ska du använda P-skiva när du parkerar i centrum. Det innebär gratis parkering på våra centrala kommunala parkeringsplatser. Tänk på att det är skyltningen som anger hur länge du får stå parkerad.
Det kommer fortfarande finnas parkeringsplatser i Oskarshamns kommun där betalning sker i automat som vanligt. 

Den främsta anledningen till att vi har infört avgiftsfri parkering är att det stärker centrumhandeln och ger en positiv bild av Oskarshamn för besökare. I många stadskärnor har centrumhandeln haft det svårt att hävda sig gentemot externa handelsområden och butiker har fått slå igen.

Hur får jag tag i en P-skiva?

P-skiva kommer att finnas i butiker, i Stadshusets servicecenter och i turistbyrån. Vi har beställt en särskild parkeringsskiva för Oskarshamns kommun, men det fungerar såklart att parkera med vilken P-skiva som helst. Saknar du  P-skiva kan du skriva ankomsttiden på en lapp och lägga den synlig i vindrutan. 

Så här använder du P-skivan

  • Du ställer in din ankomsttid, avrundat till närmast följande hel- eller halv timme, vid pilen på parkeringsskivan.
  • Ställer du dig på parkeringen utanför reglerad tid och vill stå kvar på reglerad tid ska P-skivan ställas på det klockslag parkeringen början regleras. Exempel: du kommer till parkeringen klockan 22 på kvällen och ska stå kvar till klockan 10 på förmiddagen. Klockan 09 startar reglerad tid, det vill säga då du behöver börja använda P-skiva. Du  ska då ställa in din P-skiva på klockan 09. 
  • Parkeringsskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • Parkeringsskivan placeras innanför vindrutan, om möjligt på höger sida, och ska lätt kunna läsas utifrån.
  • Endast en parkeringsskiva får användas vid uppställningstillfälle.

I Oskarshamn finns det cirka 1 200 kommunala parkeringsplatser. Tänk på att det även finns privata parkeringsplatser som kan ha andra regler.
På 600 av de mest centrala parkeringsplatserna kommer P-skiva att införas.

Har du frågor om parkeringar kan du kontakta gatuchef Göran Svensson vid Tekniska kontoret via goran.svensson@oskarshamn.se