Parkeringsplatser längs Norra Strandgatan stängs

Karta över parkeringsplatser på Norra Strandgatan.

Parkeringsplatserna längs Norra Strandgatan vid "Seglarhyllan" och Sjöfartsförenings motormuseum kommer att stängas vecka 17.

Orsaken är att ett flertal incidenter inträffat när fordon backat ut samtidigt som det kommit ett godståg på industrispåret ut mot hamnen.

Nya parkeringsplatser har anlagts cirka 150 meter österut, bort mot Kustbevakningen, på Norra kajen.

Karta över området.