Porrfilter

Tecknad person med stoppskylt i handen

Porrfilter – för en tryggare skolmiljö för våra barn och unga

Oskarshamns kommun har porrfilter i samtliga av kommunens nätverk, och har haft det i över tio år. Filtret är kopplat till nätverket och inte till de enskilda datorerna. När datorn tas med hem, eller till annan plats utanför Oskarshamns kommuns nätverk, är filtret alltså inte aktivt.

Det filter som är aktivt i kommunens nätverk är ett så kallat URL-filter som även filtrerar innehåll som extremt våld, grovt obscent material och sådant som på olika sätt visar eller uppmuntrar våldsdåd och andra illegala handlingar.

Det finns en levande dialog mellan skolan och kommunens IT-avdelning, upptäcks det i skolan ett olämpligt material passerat genom filtret rapporteras detta till IT som kan blockera sidan.

För Oskarshamns kommun är det ett viktigt ställningstagande att ha ett URL-filter i de kommunala nätverken.

Skolor och andra miljöer där barn och unga vistas ska vara trygga platser, fria från porr, våld och annat extremt material av illegal typ.

Ett filter kan inte ge ett 100-procentigt skydd men det minskar tillgängligheten och minskar den ofrivilliga exponeringen för de minsta barnen.

Skolverket skriver följande om porr i skolmiljö:

”Det är viktigt att filter inte ses som den enda lösningen på frågan. Skolan behöver jobba med det här på andra sätt också genom att bland annat diskutera frågorna i undervisningen. Vilka normer kommer till uttryck inom pornografin, när det gäller exempelvis kön, sexualitet och jämställdhet? Elevernas egna tankar och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för att kunna möta de funderingar som finns, och tillsammans diskutera hur det påverkar samhället och våra egna förhållningssätt och relationer på olika sätt.”

Har du tankar och funderingar kring hur arbetet görs på din skola, kontakta ansvarig rektor.