Ranking bästa skolkommun

Logotyp för Bästa skolkommun 2019

Hög andel godkända elever och hög andel som fullföljer gymnasiet gör Oskarshamn till en högt rankad skolkommun. Oskarshamns kommun kommer på plats 70 bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun, en rakning som tas fram av Lärarförbundet.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Andelen godkända elever (plats 49 av 290) och andel som fullföljer gymnasiet (plats 60 av 290) tillhör Oskarshamns styrkor.

I hela Kalmar län är Oskarshamn rankad som nummer sex av tolv kommuner.

 – Det viktigaste är att eleverna har en bra skolgång och utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Rankingen är inte det viktiga, men det nya indexet gör det möjligt att över tid följa de områden som Lärarförbundet mäter. Det gör att rankingen ger oss ett bra underlag för att föra samtal med Lärarförbundet om utvecklingen, säger Anton Sejnehed, bildningsnämndens ordförande. 

– Samverkan med våra medarbetare och fackliga företrädare, oavsett facklig tillhörighet, är mycket viktigt och en av framgångsfaktorerna som påverkar våra barn och elever positivt, säger Lotta Lindgren, bildningschef.

Hela resultatet för Oskarshamns kommun i rankingen Bästa skolkommun kan du se på Lärarförbundets webb.

Inför 2019 års ranking har Lärarförbundet gått över till ett indexbaserat underlag. I den tidigare metoden var alla placeringar beroende av hur andra placerar sig vilket gjorde att en kommun kunde klättra genom att inte försämra sig mer än kommuner på liknande placeringar. Att metoden för rankingen har ändrats gör att resultatet inte går att jämföra med tidigare års ranking.

På Lärarförbundets webb kan du läsa mer om metoden som används för att ta fram rankingen.