Röda missfärgningar i vattnet vid kusten

Kommunvapnet i blått och gult med blå text Oskarshamns kommun centrerat på två rader under.

[Uppdaterad 180831 kl 14:42] Det tar ett par dagar att få ett förhandsbesked från analysen av vattnet, och ytterligare ett par dagar att få ett definitivt besked. Vi kommer därför kunna leverera ett svar på vad det är som färgar vattnet rött först i nästa vecka. 

[180831 kl 10:46] Igår, torsdag, upptäcktes det röda missfärgningar i vattnet längs kusten.

Kommunens miljöavdelning har tagit vattenprover som håller på att analyseras.
Vi avvaktar dessa provsvar innan vi kan fastställa vad som orsakar missfärgningarna.
Uppdatering sker när ny information finns att ge.