Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2017

Blå text Grattis till stipendiet! på vit bakgrund.

Döderhults Naturskyddsförening tilldelas Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2017 för lång tids ideellt arbete för bevarande av värdefullt natur- och rekreationsområde i Hycklinge hage. Skötseln av området och den bakomliggande kunskapen har resulterat i en plats som är vacker och kulturhistorisk med stor biologisk mångfald.

Stipendiet är på 15 000 kr och delas ut i samband med firandet i Stadsparken under Svenska flaggans dag.