Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2018

Tre gula prisrosetter med orden Miljö, Mat och Bygg. Under rosetterna står det samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2018

Sök stipendiet själv eller föreslå en lämplig kandidat inom miljö, livsmedel eller byggande! Skriv en utförlig motivering och skicka den till samhällsbyggnadsnämnden.

Stipendiets totala prissumma uppgår till 15 000 kr och är inriktat mot områdena miljö, livsmedel och byggande. Nämnden har möjlighet att utse stipendiater inom alla tre områdena, men kan också välja att utse endast en stipendiat, som då kan tilldelas hela prissumman.

Miljö-stipendiet

Tilldelas företag, förening eller privatperson som har bidragit till förbättrad miljö i Oskarshamns kommun.  

Mat-stipendiet

Tilldelas företag, förening eller privatperson som erbjuder livsmedel med hög hygienisk standard, hög kvalitet och tydlig hälsoprofil på råvaror och produkter.

Bygg-stipendiet

Tilldelas företag, förening eller privatperson, som vid byggnation eller anläggningsarbeten, har bidragit till ett vackrare Oskarshamn.

Inlämning av förslag senast 25 mars

Ditt förslag lämnar du skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 706, 572 28 Oskarshamn, senast 2018-03-25. Du kan också e-posta ditt förslag till sbk@oskarshamn.se.

Utdelningen av stipendiet sker i Oskarshamn i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nämndsekreterare Håkan Lönnbom, 0491- 88 318 eller miljö- och byggchef Kristina Erlandsson 0491-76 45 64.

Läs mer om vilka som fått stipendier tidigare.