Samråd för översiktsplan

Flygvy över Kristdala

Välkommen att delta i samrådet för Oskarshamns kommuns nya översiktsplan.

Under tiden 6 november 2017 till den 22 januari 2018 finns det möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan över Oskarshamns kommun.

Översiktsplanen består av två delar:

Förslaget till översiktsplan

Konsekvensbeskrivning

Kommunen samråder och för dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd finns även för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget.