Samtal om ventilationskontroll

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

Vi har fått in samtal till kommunens Servicecenter om att flera invånare blivit uppringda av ett företag som vill göra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Vi påminner om att denna typ av kontroll endast är obligatorisk för större fastigheter. Du som bor i villa behöver få ditt ventilationssystem besiktigat direkt efter installation, därefter finns inga krav på fler kontroller.

Kontrollen är däremot obligatorisk för bland annat flerbostadshus, skolor, kontorsbyggnader och liknande. Där är det fastighetsägaren som har ansvaret att se till att kontrollen görs.

Det är Samhällbyggnadskontoret vid Oskarshamns kommun som bevakar att de regler som finns kring ventilationskontrollen följs.