Samtalsgrupp om våld i nära relationer

Två händer som håller i ett hjärta med texten du är inte ensam

Den som utsatts för våld känner sig ofta ensam men vi vet att det finns många i samma situation. Därför bjuder vi in till en samtalsgrupp för dig som lever eller har levt i en relation där våld har förekommit.

Våld kan se ut på så många olika sätt. Det kan vara slag, knuffar eller en sönderslagen dörr. Andra gånger är det hot, kränkande ord och en svartsjuka som kräver att du alltid talar om var du har varit, med vem och varför då?

Det sexuella våldet brukar vara det allra svåraste att tala om och många som vi möter ser inte att de har varit utsatta. De var inte tvingade men de gjorde det för husfridens skull, de gjorde det för att få en stund av lugn...

Välkommen på samtalsgrupp:

När? Tio måndagar i rad, kl. 16.15–17:45, med start den 22 januari.
Var? Vuxensektionen, Hantverksgatan 70 (Åsaskolan, mitt emot Lidl).

Du som vill delta behöver anmäla dig via din socialsekreterare eller behandlare. Du kan också kontakta Åsa Lindén på 0491–76 46 04 för anmälan eller mer information.