SCB medborgarundersökning

Hand skriver på papper.

1 200 invånare i Oskarshamns kommun kommer under hösten få möjlighet att dela med sig av sina tankar om kommunen genom SCB:s medboargarundersökning. Enkäten kommer i posten men det går också bra att svara via webben. 

Är du en av dem som blivit slumpmässigt utvald är vi glada om du tar dig tid att svara. Dina åsikter är viktiga för oss!

Senast den 27 oktober behöver svaren vara hos SCB, undersökningen är självklart anonym. 

SCB skriver mer om undersökningen på sin webb.