Seminarium om solceller

Solceller på villatak

Att installera solceller är idag både enkelt och lönsamt. Kom till Forum den 4 juni kloclan 15–17 eller 18–20 för att lära dig mer om solceller och sätlla dina frågor till Lars Andrén som är en av landets främsta experter på området.

Oskarshamn energi och Helène Fransson, Oskarshamns kommuns energi- och klimatrådgivare finns på plats, dessutom kommer två privatpersoner som delar sina erfarenheter.