Skola24 fungerar inte

En smarttelefon i handen.

Tillfällig överbelastning på vårt telefonnummer för frånvaroanmälan Skola24. 
Detta är anmält till deras support.
Vi hoppas den inom kort fungerar igen.

Det kan både vara upptaget och en röst som säger "numret kan inte nås".

Kommer du inte fram, försök igen lite senare.