Skolorna börjar

Några barn sitter vid bordet och fyller i papper med siffron. Lär sig skriva.

[Uppdaterad 2018-08-14 kl 08:10] Ett litet fel har smugit sig in i dokumentet med samlingstider och platser. Årskurs 1-3 på Påskallaviksskolan ska samlas kl 8.00 och inte 08.30 som det stod tidigare i dokumentet. Dokumentet är nu uppdaterat med rätt information.

_______________ 

[Publicerad 2018-08-08 kl 13.30] Måndagen den 20 augusti börjar läsåret 2018/19. Gymnasieskolan årkurs 2-3 och gymnasiesärskolan årskurs 2-4 börjar tisdagen den 21 augusti. Läsning enligt schema och skollunch serveras. Skolskjuts för berörda elever.

Samlingstid och plats för respektive skola och årskurs kan du se här.

Gymnasie- och Grundläggande vuxenutbildning, SFI och Lärvux får särskild kallelse för samlingstid och plats.