Skolstart för läsåret 19/20

Några barn sitter vid bordet och fyller i papper med siffron. Lär sig skriva.

Tisdag 20 augusti börjar läsåret 2019/2020 för de allra flesta. Gymnasieskolans årskurs 2 och 3 och gymnasiesärskolans årskurs 2–4 börjar på onsdagen 21 augusti. Du som ska börja på en vuxenutbildning får en särskild kallelse med tid och plats.

Tid och plats för samling första skoldagen finns nedan. Första skoldagen läses enligt schema, skollunch serveras och skolskjutsen går. 

Grundskola och grundsärskola Bockaraskolan

Förskoleklass – Årskurs2

Samling vid flaggstången klockan 08.10-13.00

Årskurs 3-6

Samling vid flaggstången klockan 08.10-14.30

Figeholmskolan

Förskoleklass – Årskurs 1

Samling i respektive klassrum klockan 08.15-13.00

Årskurs 2

Samling i respektive klassrum klockan 08.15-14.00

Fårboskolan

Årskurs 3-6

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-14.20

Kristdalaskolan

Förskoleklass – Årskurs 1

Samling i respektive klassrum klockan 08.15-13.00

Årskurs 2-6

Samling i respektive klassrum klockan 08.15-14.45

Kristinebergskolan

Förskoleklass

Samling i kyrkan klockan 09.00-11.00

Årskurs 1-6

Samling i respektive klassrum klockan 08.20-13.40

Årskurs 7

Samling i Pelarsalen klockan 08.20-14.50

Årskurs 8-9

Samling i respektive klassrum klockan 08.40-14.50

Träningsskolan

Samling i respektive klassrum klockan 08.20-14.00

Norra skolan

Förskoleklass

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-12.30

Årskurs 1-3

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-13.20

Årskurs 4-6

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-14.20

Påskallavikskolan

Förskoleklass

Samling på skolgården klockan 08.30-11.30

Årskurs 1-2

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-13.20

Årskurs 3-6

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-14.20

Rödsleskolan

Förskoleklass

Samling vid flaggstången klockan 09.00-10:30

Årskurs 1-3

Samling i respektive klassrum klockan 08.20-13.50

Årskurs 4-6

Samling i respektive klassrum klockan 08.20-14.40

Årskurs 7

Samling i aulan klockan 08.20-14.40

Årskurs 8-9

Samling i respektive klassrum klockan 08.20-14.40

Grundsärskola Årskurs 1-3

Samling i respektive klassrum klockan 08.20-13.50

Grundsärskola Årskurs 4-9

Samling i respektive klassrum klockan 08.20-14.40

Saltvikskolan

Förskoleklass

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-12.30

Årskurs 1

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-12.40

Årskurs 2

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-13.20

Årskurs 3

Samling i respektive klassrum klockan 08.00-13.30

Vallhallaskolan

Förskoleklass

Samling utanför Höken klockan 08.10-12.30

Årskurs 1

Samling vid basketplan utanför Paviljongen/Idrottshallen klockan 08.10-12.30

Årskurs 2

Samling vid ingång till klassrum (Paviljongen) klockan 08.10-12.30

Årskurs 3

Samling vid ingång till klassrum (Paviljongen) klockan 08.10-14.00

Årskurs 4-6

Samling i respektive klassrum klockan 08.10-14.20

Årskurs 7

Samling i hörsalen klockan 08.10-14.55

Årskurs 8-9

Samling i respektive klassrum klockan 08.10-14.55

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Oscarsgymnasiet

Årskurs 1

Börjar tisdagen den 20 augusti. Upprop i aulan för de nationella programmen och introduktionsprogrammen klockan 08.30

Årskurs 2-3

Börjar onsdagen den 21 augusti, mentorstid i anvisad sal enligt anslag på skolan klockan 08.25

Gymnasiesärskola Årskurs 1

Börjar tisdagen den 20 augusti. Upprop i aulan klockan 08.30

Gymnasiesärskola Årskurs 2-4

Börjar onsdagen den 21 augusti, samling i respektive klassrum klockan 08.10

Vuxenutbildningen

Gymnasie- och Grundläggande vuxenutbildning, SFI och Lärvux får särskild kallelse för samlingstid och plats.