SMS-låsning toaletter

Toalett stadsparken

På grund av omfattande skadegörelse kommer de offentliga toaletterna i stadsparken och vid gamla resecentrum förses med SMS-låsning under våren.

Kostnaden kommer att bli 5 kr per besök.