Ytterligare snöfall väntar

traktor som snöröjer

Länet väntar ytterligare ett område med snöfall under helgen och i början av nästa vecka. Det är svårt att förutse exakt i vilka områden och i vilken omfattning.

Du kan följa vädret på smhi.se och läget i trafiken på trafikverket.se. Du som reser med kollektivtrafik i länet hittar information på Kalmar Länstrafiks webb, klt.se

I snöröjningen arbetar Tekniska kontoret enligt plan med att först snöröja gång- och cykelvägar och klass 1-vägar. Detta görs framförallt mellan klockan 3 och 6 på morgonen, då det är mindre trafik på vägarna. Vissa vägar kommer också att sandas.

KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare, har inte kunnat komma fram till alla hushåll för att tömma avfallskärlen. Har ditt kärl inte blivit tömt uppmanar KSRR att låta kärlet stå tillgängligt mellan klockan 06.00–22.00, eller tills kärlet är tömt. Antalet otömda kärl har ökat för varje dag. Som prognosen ser ut i dagsläget är det sannolikt att många av kunderna som inte fått sina kärl tömda under veckan, kan behöva vänta till nästa ordinarie tömning. I dessa fall får extrasäckar (i motsvarande storlek som kärlet) ställas ut vid kärlet.

Skolskjutsar kör enligt ordinarie tidtabell måndag 5 mars. Utifrån rådande vägar och förväntat snöfall ställdes samtliga skolskjutsar in under fredag 2 mars. Mer information finns på klt.se

Hemtjänsten fungerar som vanligt och personalen har kunnat transportera sig till alla som behöver hjälp och stöd.

Räddningstjänsten (Oskarshamn, Högsby och Mönsterås i samverkan) har gått upp i stabsläge och bevakar läget dygnet runt. Om läget skulle förvärras finns bandvagnar i beredskap.