Sommarlovskortet – gratis resor i länet

Lilla torget med blommor i förgrunden och människor som går över gatan samt en buss.

Till sommaren 2018 får länets alla ungdomar som slutar årskurs 6, 7, 8, 9 i grundskolan och årskurs 1 och 2 på gymnasiet Sommarlovskortet.
Sommarlovskortet är giltigt mellan 15 juni och 15 augusti för obegränsat antal resor med buss och tåg i hela Kalmar län.

Korten delas ut via respektive skola och kommer att börja levereras till skolorna den här veckan (vecka 22). Alla kort kommer att vara personliga med namn och klass på baksidan.

Det gäller även våra asylsökande elever, våra elever med särskilda behov och deras ledsagare och även elever med färdtjänsttillstånd.  Ungdomar med färdtjänsttillstånd får därutöver möjlighet att resa avgiftsfritt med specialfordon en gång per vecka om de inte har förmåga att nyttja den ordinarie kollektivtrafiken.

Det är regeringen som har föreslagit ett statligt stöd för att finansiera fria resor med buss och tåg för skolungdomar. Landstingsstyrelsen i Kalmar läns landsting har beslutat att genomföra detta i Kalmar län och ansöka hos Trafikverket om bidrag. 

På Kalmar Länstrafiks webb kan du läsa mer om Sommarlovskortet.