Statistik om Oskarshamns kommun

Stapeldiagram

Nu kan du se en mängd information och statistik som på olika sätt beskriver Oskarshamns kommun. Bland annat befolkningsstatistik, huspriser, arbetspendling, nystartade företag, utbildning, bruttoregionalprodukt …

Statistik om Oskarshamns kommun