Stöd/kontaktfamilj sökes

Innehåller socialförvaltningens löften

Stöd- eller kontaktfamilj sökes till Omsorg för personer med funktionsnedsättning, Socialförvaltningen.

Att vara stöd- eller kontaktfamilj innebär att du öppnar ditt hem för ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Hos dig får barnet miljöombyte och de anhöriga får möjlighet till avkoppling.

Både familjer och ensamstående kan ha uppdrag som stöd eller kontaktfamilj. Du ska ha en trygg och stabil livssituation, intresse och tid för uppdraget.

Barnet eller ungdomen vistas hos dig ett bestämt antal tillfällen per månad. Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting(SKL).

För mer information kontakta samordnare för stöd och kontaktfamiljer, Cecilia Hällblad.

Telefon: 0491-76 46 78

E-post: cecilia.hallblad@oskarshamn.se