Tack alla som svarat!

En kvinna cyklar på en cykelväg.

Stort tack till alla som har svarat på vår enkät om cykelvägar! Tillsammans har ni gett oss närmare 180 synpunkter via webbenkäten och ett tiotal på andra sätt. De flesta, 77 personer, lämnade önskemål om nya sträckor. Vi fick också in 53 synpunkter på säkerheten, 24 på problem med underlaget, 11 på belysning och 11 på övrigt.

Nu kommer vi att bearbeta alla inkomna synpunkter, och arbeta in en del av dem i förslaget till cykelplan. Förslaget ska sedan ut på samråd i januari/februari 2019. Då kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på cykelplanen. När det skickas på samråd kommer vi att annonsera om var förslaget till cykelplan finns att läsa. Bland annat kommer det att finnas här på oskarshamn.se och i Stadshuset.

Efter samrådet kommer alla inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse. Alla synpunkter kommer också att få svar. I samrådsredogörelsen kommer även synpunkterna som kommit in via enkäten att ingå.