Tackbrev till räddningstjänsten från regeringskansliet

Tackbrev till räddningstjänsten från regeringskansliet

Räddningstjänsten har fått ett tackbrev från Sveriges justitie-och inrikesminister, Morgan Johansson, för genomförda insatser i samband med sommarens skogsbränder.

"Jag vill härmed framföra mitt tack till Er för att ni under extraordinära förhållanden deltagit i de omfattande insatserna i samband med sommarens skogsbränder. Den nationella beredskapen har svarat upp med räddningstjänster från hela landet, myndigheter och tusentals volontärer.

Regeringen är mycket tacksam för era insatser. Ni har visat en sann anda av solidaritet och att vi vid en kris står redo att hjälpa varandra.

Mitt djupaste tack för er insats och den beredskap ni upprätthåller.

Med vänliga hälsningar,
Morgan Johansson"