Tänk på att klippa din häck

Information

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister skadas. Nu när skolan har börjat igen så är det mycket barn i rörelse som går och cyklar.

Det är alltid du som tomtägare som har ansvar för att dina buskar och träd eller ditt staket eller mur inte skymmer sikten för trafikanterna. Det kan även rädda liv.

Mer information om trafiksäkerheten vid din tomt!