Telekabel avgrävd på Matrosvägen i Saltvik

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

En telekabel är avgrävd på Matrosvägen i Saltvik. Detta är anmält till Telia. Har du några frågor vänd dig till Telia.