Tematräff livsmedel

Mat på en tallrik.

Inbjudan till dig som arbetar med livsmedel i någon form och har koppling till Oskarshamn:

Tid: Tisdag den 13 mars klockan 13.30–17.00
Plats: Corallen, Best Western Hotel, Gröndalsgatan 35, Oskarshamn
Medverkande: Thomas Isaksson, Regionförbundet Kalmar län, Mattias Larsson, Länsstyrelsen i Kalmar län, Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost

Hur jobbar vi för utveckling och ökad lönsamhet? Hur utvecklar vi livsmedelskedjans alla led i Oskarshamn kommun? Vilka möjligheter finns, vilka resurser har vi och hur använder vi dem på bästa sätt? Välkommen till en eftermiddag med dialog, kunskapsutbyte och inspiration kring hur vi jobbar för en positiv utveckling inom livsmedelsbranschen.

Producerar du livsmedel, förädlar eller jobbar inom offentlig förvaltning, restaurang och dagligvaruhandel - då hoppas vi att du blir nyfiken på vår tematräff. Tillsammans tittar vi under några timmar på vad det finns för möjligheter inom livsmedelssektorn. Vad görs nationellt, regionalt och lokalt? Hur arbetar Oskarshamns kommun och vad finns det för resurser? Kan vi utveckla ett livsmedelsnätverk? Vad kan vi göra idag och hur tänker vi långsiktigt?

Anmäl dig till: Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost, på 0761–47 06 03 eller via e-post:
rose-marie.winqvist@lrf.se senast den 1 mars. Meddela ev specialkost.