Test av tåg Oskarshamn–Nässjö

Ett godståg utanför Oskarshamns järnvägsstation

Den 11 juni genomfördes en testresa med Scaniahytter på tåg mellan Nässjö och Oskarshamn. Testen är ett led i planeringen av att etablera en kombiterminal på Kvastmossen vid E22 södra trafikplatsen. En del i detta projekt är att kommunen med stöd av Tillväxtverket och Region Kalmar län driver en förstudie om Hållbara transporter. Med på tåget var mätutrustning för mätning av krängningar och vibrationer och testerna kommer nu att analyseras.
Motsvarande mätningar görs även på vanliga lastbilstransporter. Testen kommer att genomföras för hela sträckan Oskarshamn till Zwolle.

På bilden ses ankomsten till Oskarshamn med utvecklingschef Lars Ljung som är projektansvarig.