Tidtabellsändringar i kollektivtrafiken

Buss från Kalmar länstrafik.

Måndagen den 15 juni byter Kalmar länstrafik tidtabell, vilket innebär vissa förändringar i länets kollektivtrafik.

Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer men även att en del avgångar minskar och vissa linjer dras in där resandet är väldigt lågt. Vissa hållplatser byter namn, omplaceras eller dras in.

Läs mer om förändringarna på Kalmar länstrafiks webb