Till dig som har barn med skolskjuts

En blå buss kör på en väg på landsbygden.

Inför skolstarten den 21 augusti trädde ett nytt tioårigt avtal kring skoltrafik i kraft. Vissa av de upphandlade företagen är samma som tidigare, andra är nya aktörer hos oss. Samtidigt har Oskarshamns kommun också, inför den nya avtalsperioden, lämnat över arbetet med den operativa planeringen av skolskjutsar till Kalmar Länstrafik, KLT.

Tyvärr har de nya förslagen på skolskjutsturerna blivit färdiga senare än vad någon av de involverade aktörerna önskat sig. I och med att turförslagen blev sena så har även kommunikationen med berörda vårdnadshavare dragit ut på tiden. Vi beklagar detta och anser det mycket olyckligt.

Vi, KLT, och de olika avtalade trafikföretagen gör nu vårt allra bästa för att få till en så bra lösning som möjligt för eleverna. Vi har under de senaste dagarna arbetat med att justera turer. Det arbetet är ännu inte klart utan vi ber vårdnadshavare att ha tålamod med att det kan dröja några dagar innan turerna har satt sig.

Har du som vårdnadshavare frågor eller önskar justeringar ber vi er att kontakta skolskjutshandläggare Annika Bergquist, annika.bergquist@oskarshamn.se eller 0491-88 355.
När årets skolskjutsturer har satt sig kommer vi att utvärdera årets förändringar. Vi kommer se över vad som behöver förändras för att få till en så tydlig och effektiv arbetsgång som möjligt.