Tillsammans har vi redan nått målet för utsläpp

Person som cyklar nerför en backe.

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen har minskat med 50 procent sedan 1990 i vår kommun. Det fina resultatet är möjligt tack vare att invånare, företag, Oskarshamn energi, Oskarshamns kommun och andra verksamheter har jobbat hårt för att bli av med eldningsoljan. Oljan har ersatts av bland annat biobränsle för att skapa värme och processenergi i kommunen. Nu tar vi sikte på nästa mål – att bli en fossilbränslefri kommun 2030.

Oskarshamns kommun är en av mer än 6 500 kommuner och städer i Europa som har skrivit under EU:s Borgmästaravtal, och lovat att nå längre än de europeiska klimatmålen. Vårt mål var att minska koldioxidutsläppen med 50 procent till 2020, och den senaste uppföljningen visar att vi redan har nått dit.

I kommunens förvaltningar och bolag byter vi ut äldre bilar mot nya som går på biogas och grön el. Vi använder också cykel istället för bil i flera av våra verksamheter. Vi jobbar för att effektivisera energianvändningen i våra lokaler. När vi sätter upp ny gatubelysning väljer vi i regel LED-lampor som drar mindre energi och håller längre än äldre typer av lampor. 

Nu tar vi, tillsammans med resten av länets kommuner, sikte på nästa mål: att bli en fossilbränslefri kommun 2030. 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn