Torra träd

Ett torkat träd

Vi får just nu in många frågor och anmälningar om torra och döda träd. Förra sommarens torka gick hårt åt naturen och det är en hel del träd som har torkat upp helt eller delvis. Tekniska kontoret kommer att titta vidare på detta under hösten. 

Mellan 15 april och 1 augusti fäller vi inga träd, på grund av fåglarnas häckningstid. Detta gäller inte träd som riskerar att vara farliga för allmänheten, där kommer vi att inspektera trädet och göra en bedömning om det bör tas ned direkt.