Trafiksäkerheten vid din tomt

Information

Se över trafiksäkerheten vid din tomt!
Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för trafiksäkerheten runt din tomt.
Vad du som tomtägare kan göra.
Det kan gömma sig ett barn på vägen bakom den höga häcken.
Även en del träd och häckar bära frukt och grenarna hänger ut i cykelbanorna och på trottoarerna. Den som cyklar/går kan få grenar i ansiktet. - Gå en runda på din tomt med en sekatör eller häcksax och tänk över vilka trafiksäkerhetsfällor det finns.
Mer information om höjder och siktlinjer finns i en broschyr som heter Klippa häcken!