Undvik att mata fåglarna vid fågeldammen

Skrattmåsar som flyger.

Vi har fått in flera klagomål om att måsarna vid fågeldammen i Stadsparken smutsar ner, skränar och anfaller människor.

Det kan naturligtvis vara en störning när fåglar kommer för nära, skriar och smutsar ner på parkbänkar och balkonger.
Det mest effektiva för att bryta fåglarnas närgångna beteende är att sluta mata dem. Vi vädjar därför till allmänheten att inte mata fåglarna vid fågeldammen. Det finns ingen risk att fåglarna tar skada av detta, fåglarna hittar mat i naturen.

Tänk också på att överbliven mat som blir liggande på marken kan locka skadedjur, som till exempel råttor.