Undvik avloppsstopp!

Undvik avlopps stopp

Undvik avloppsstopp

För att undvika stopp i avloppsledningsnätet är det viktigt att tänka på att ledningarna endast är avsedda för avloppsvatten och toalettpapper. När produkter som inte löser upp sig i vatten spolas ned i avloppet kan ledningarna bli igensatta och fastighetsägare riskerar till följd av detta att drabbas av källaröversvämning. Dessutom kostar åtgärdandet av dessa stopp pengar helt i onödan.

Vad ska inte spolas ned i avloppet?
Följande produkter är exempel på sådant som inte hör hemma i avloppet och är vanliga orsaker till stopp i ledningsnätet:
Våtstarkt papper, hushållspapper, pappershanddukar, våtservetter, hygienartiklar m.m.
Detta papper löser till skillnad från toalettpapper inte upp sig i vatten utan ansamlas i ledningsnätet. Släng istället dessa produkter i soppåsen och sortera som brännbart (hushållssopor).

Fett
Stekflott, flytande margarin, frityrolja m.m.
Då uppvärmt fett eller olja hälls ut i avloppet och kommer ut i ledningsnätet kyls det ned och fastnar som beläggningar i ledningarna. Ledningarnas funktion försämras och stora mängder fett kan leda till stopp. För att undvika detta problem bör stekflottet istället torkas upp med ett hushållspapper eller vid stora fettmängder hällas i exempelvis en gammal mjölkförpackning och sorteras som brännbart. Frityrolja som ska kasseras hälls på flaska med skruvkork och läggs bland det brännbara avfallet.

 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn