Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Kvinna går genom nedfallna träd.

Plötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, en storm, it-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt hemma. Hur ser din beredskap ut för en kris?

Den 28 maj till 3 juni genomförs Krisberedskapsveckan. Veckan ska öka kunskapen om hur du påverkas av och kan förbereda dig för kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Krisberedskapsveckan arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommuner runt om i Sverige.

Krisberedskapsveckan i Oskarshamns kommun kommer märkas på vår webb och i våra sociala medier där vi passar på att informera extra mycket om hemberedskap. Veckan avslutar vi på lördag den 2 juni med en krisberedskapsdag på Flanaden. Där pratar vi hemberedskap och krislåda och kan svara på dina frågor.
Dessutom kommer frivilligorganisationerna Röda korset och FAK, Frivilliga automobilkåren, och berättar om sina verksamheter. Frivilligorganisationer kan engagera sig på eget initiativ eller agera på förfrågan från exempelvis en kommun om en kris eller störning skulle uppstå och är en viktig samverkanspartner för kommunerna.

I samband med Krisberedskapsveckan kommer en broschyr skickas ut till Sveriges alla hushåll. Broschyren heter Om krisen eller kriget kommer och skickas ut av MSB på uppdrag av regeringen till totalt 4,8 miljoner hushåll.

Mer om krisberedskap kan du läsa här på oskarshamn.se eller på Din säkerhet