Vägarbete vid Stadshuset

grävskopor på jordig mark

Oskarshamns Energi utför, från tisdag 21 augusti, schaktarbeten utanför Stadshuset. Detta kommer att påverka trafiksituationen. Gående hänvisas till gångbanan på andra sidan Varvsgatan och handikapparkeringen längs med gatan försvinner. Fler handikappparkeringar finns på parkeringen mitt emot Stadshuset, intill Nova. 

Du kan fortfarande använda huvudentrén som vanligt. Arbetet kommer att pågå i cirka två veckor.