Skador på våra vägar efter vintern

Info om vägskador

Vi på tekniska kontoret har nu fullt upp med att laga alla gröpper, potthål och sprickor i gatorna inom vår kommun. Ett ständigt återkommande problem vid den här årstiden efter vintern. Det beror ofta på stora väder och temperaturskiftningar.
Så fort gatuavdelningen upptäcker en skada så lagas den.
Alla vägskador som ni ser och vi får inrapporterat åtgärdar vi så fort vi har möjlighet.