Varm lunch

Bild till Folder Varm lunch

Du som inte klarar att laga en fullvärdig måltid kan ansöka om hemleverans av varma lunchlådor, så kallad matdistribution.

Vill du ansöka om att få lunchlådor kontaktar du kommunens Servicecenter på 0491-880 00 eller per e-post servicecenter@oskarshamn.se, eller genom ett besök i Stadshuset på Varvsgatan 8, Oskarshamn.

Servicecenter förmedlar en kontakt till en biståndshandläggare som utreder och beslutar om du ska beviljas matdistribution.

Vi har tagit fram en informationsfolder som berättar mer om vad det innebär att få matdistribution.