Vattenavstängning i Emmekalv,

Ett stängt vattenkran med texten Vatten avstängt över.

Under måndag och tisdag vecka 36, den 4–5/9, kommer renspolning av vattenledningsnätet i Emsfors och Emmekalv att utföras. Under tiden spolningen genomförs kommer avbrott i vattenleveransen att ske och vattnet kan vara missfärgat.

Berörda fastighetsägare kommer att få en informationslapp i brevlådan med information om vilka tider vattenavbrottet gäller. Uppställda tankar med dricksvatten för avhämtning kommer att finnas vid korsningen Dunkelidsvägen/Emmekalvsvägen och korsningen Dunkelidsvägen/Svarta vägen.

Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten i området. Vi hoppas att ni har överseende med de olägenheter som arbetet kan medföra!