Vattenledningar spolas

En station där vattenledningar spolas

Idag, tisdag, påbörjar Tekniska kontoret ett arbete med att underhållsspola ledningar. Det kommer bli ett eller två arbeten per dag tills ledningarna i hela kommunen är spolade. Du märker inte detta hemma i vattenkranen men det kan läcka ut en del vatten på marken vid brandposten.