Vi behöver dina åsikter för att öka tillgängligheten på Stadsbiblioteket!

Böcker i en bokhylla.

Nu bjuder vi in alla invånare att komma med åsikter kring hur tillgängligheten på Stadsbiblioteket kan förbättras.

Vi på Stadsbiblioteket strävar efter att utforma verksamheten efter användarnas behov och önskemål. Stadsbiblioteket ska vara öppet och tillgängligt för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. Det ska vara en plats dit alla kan komma för att kostnadsfritt finna litteratur och information, en stund i avskildhet eller ett tillfälle att möta andra och uppleva saker tillsammans.
För att arbeta vidare med dessa frågor behöver vi dina åsikter. Borde öppettiderna ändras? Behövs det en tyst avdelning? Är biblioteket anpassat efter dina behov?
Anmäl intresse via denna länk eller på telefon 0491-88 010. Träffen är den 15 februari kl 18-20 på Stadsbiblioteket och vi bjuder på fika.

Varmt välkomna
Ola och Jenny, Oskarshamns bibliotek

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn