Vi söker behandlingsfamilj

Händer formade som hjärta

Vi söker behandlingsfamilj - Välkommen på informationsmöte!

Den 12 juni och den 14 juni kl 18.00 informerar Individ- och familjeomsorgen om vad en behandlingsfamilj är, vad vi efterfrågar för egenskaper, erfarenheter och kunskaper och vilken ersättning och vilket stöd socialtjänsten erbjuder.

Vi träffas i Oskarshamns stadshus, Oskarshamnssalen, 12 eller 14 juni kl 18.00.

Varmt välkommen!

Vi söker behandlingsfamilj

Vi söker en engagerad familj med intresse för ungdomars utveckling. Vi söker en stadig och trygg familj som vill göra en insats för någon. Som behandlingsfamilj tar ni emot en ungdom i ert hem. Ungdomen är 13-17 år och behöver av olika anledningar bo i en annan familj 6-12 månader. Ni har endast en ungdom boende hos er åt gången. Ungdomen behöver ha tillgång till ett eget rum och ni bör bo inom en timmes resa från Oskarshamn.

Personliga egenskaper

Vi söker en familj med livserfarenhet och rymligt hjärta. Ni bör inte ha andra barn boende hos er. Ni som familj behöver ha förståelse för barn och ungas behov. Ni bör även förstå vikten av samarbete med alla som finns kring ungdomen samt förstå vikten av egen handledning och utbildning.

Om uppdragsgivaren

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv kring ungdomen med tanken att man läker bäst genom en gemensam insats från flera viktiga vuxna. Som behandlingsfamilj får ni regelbunden handledning och grundläggande utbildning av oss. Våra grundläggande tankar är:

  • Barn och unga behöver en god hemmiljö där de får stöd i både det som fungerar och i det som är svårt.
  • Barn och unga behöver få hjälp med sina svårigheter av människor med olika kompetens.
  • Ursprungsfamiljerna behöver få hjälp med att hjälpa sina barn.

Ersättningar

En i behandlingsfamiljen får ett arvode för att vara hemma på heltid. Förutom arvode betalas omkostnadsersättning, vilket ska täcka alla extra utgifter i samband med uppdraget.

Tillsättning

Behandlingsfamiljen genomgår en utredning innan man påbörjar sitt uppdrag. I den ingår även information från referenter, utdrag från polisens misstanke – och brottsregister samt kronofogden.

Vid intresse, kontakta
Familjehemssekreterare Kerstin Olsson
Barn och familjesektionen
Telefon: 0491–76 47 67
E-post: kerstin.olsson@oskarshamn.se