Vi söker stödfamiljer!

Innehåller socialförvaltningens löften

Att vara stöd- eller kontaktfamilj innebär att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Hos dig som stödfamilj får barnet miljöombyte och de anhöriga ges möjlighet till avlastning och möjlighet till avkoppling.

Både familjer och ensamstående kan ha uppdrag som stödfamilj. Du ska ha en trygg och stabil livssituation, intresse och tid för uppdraget. Barnet eller ungdomen vistas hos dig ett bestämt antal tillfällen per månad. Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Är du intresserad av att veta mer kontakta
Cecilia Hällblad Samordnare OF 0491-76 46 78