Vill du bli stödfamilj?

Ett par vuxenhänder håller ett par barnhänder i sina.

Vi söker stödfamiljer. Att vara stödfamilj enligt LSS innebär att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Hos stödfamiljen får barnet miljöombyte och de anhöriga ges möjlighet till avlastning och utrymme för avkoppling.

För att bli stödfamilj krävs det att du har tid, intresse och utrymme för ett barn. Att du tycker om andra människor och att den egna livssituationen är stabil är också viktiga komponenter.
Barnet vistas hos stödfamiljen ett bestämt antal tillfällen per månad. Det kan även handla om avlösningsservice i barnets hem – exempelvis under vardagseftermiddagar, kvällar eller någon enstaka helg i månaden.
Tillsammans med stödfamiljen brukar barnet göra vardagliga saker, det skapas förutsättningar till miljöombyte samt utökat kontaktnät. Som stödfamilj är man en trygg förebild och hjälpande hand i barnets sociala utveckling. Både familjer och ensamstående kan ha uppdrag som stödfamilj, ersättning fås i form av arvode och omkostnadsersättning enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Är du intresserad av att vara stödfamilj? Mejla då en intresseanmälan i form av ett personligt brev samt kontaktuppgifter till rekryterarna@oskarshamn.se

När vi tagit emot intresseanmälan kallas du på intervju hos arbetsgivaren samt får lämna in utdrag ur belastningsregistret. Varmt välkommen att ansöka!

För frågor om uppdraget, kontakta
Jessica Segerhjelm
Enhetschef OF
Tel: 0491-76 46 78
jessica.segerhjelm@oskarshamn.se